Thứ Hai , Tháng Chín 23 2019

Dưỡng sinh không bằng dưỡng tính

tập dưỡng sinh

Nói đến dưỡng sinh, người ta thường nghĩ ngay đến các phương pháp luyện tập thân thể, như thái cực quyền, tọa thiền, tĩnh tọa, xoa bóp, bấm huyệt… Thực chất dưỡng sinh trong Đông y là khoa học tổng hợp, bao gồm cả triết học, luân lý đạo đức, …

Read More »